Économusée

Stine Hoff Kunstglass er medlem i Économusée Northern Europe, som ble

etablert i april 2008. I tillegg til Norge er Island, Færøyane, Irland og Nord-Irland med i organisasjonen. Stine Hoff Kunstglass Économusée ble åpnet i desember 2011.

I dag er det 10 norske Èconomusèe. I tillegg til Stine Hoff Kunstglass er det:

  • Oselvarverkstaden (Os kommune, Hordaland)
  • Fjordtønna (Tysse i Samnanger kommune, Hordaland)
  • Aurlandskoen (Aurland i Sogn)
  • Treskjerartunet (Myrkdalen i Voss kommune, Hordaland)
  • Tre og tønner DA (Indre Samnøy i Fusa kommune, Hordaland)
  • Syse Gard (Ulvik i Hardanger, Hordaland)
  • Hillesvåg Ullvarefabrikk AS (Hjelmås i Lindås kommune, Hordaland)
  • Ledaal Teppeveveri (Stavanger, Rogaland)
  • Ullform (Stavanger, Rogaland)

Économusée-modellen er et solid utprøvd canadisk konsept med utspring i Québecprovinsen. Formålet er å ta vare på, utvikle og vise frem tradisjonsrike håndverk og kunnskapen om disse. Siden starten i 1992 er det etablert mer enn 50 sentre i provinsene Québec og Atlantic. De virksomhetene som har integrert konseptet kan vise til gode økonomiske, reiselivsmessige og kulturelle resultat. På den måten blir det skapt et grunnlag for å føre videre håndverkstradisjonen.

Et Économusée er ikke et museum i vanlig forstand, men en levande håndverksvirksomhet der det i tillegg til produksjon og salg av tradisjonelle håndverksprodukt blir lagt til rette for en reiselivsopplevelse ved at håndverkstradisjonene og den historiske sammenhengen blir synliggjort. Virksomheten får med det en ekstra arena for omsetning av produkt direkte til kjøper, og et mer solid grunnlag for videreføring av håndverkstradisjonen og kunnskapen om denne.

Économusée kjennetegner en virksomhet som:

Bruker en tradisjonell teknikk eller kunnskap i produksjonen sin
Har et oppriktig ønske om å åpne dørene for publikum, for å vise frem håndverket og kunnskapen om dette, og la publikum få møte de som utfører håndverket
Har et bygg som er lagt til rette for visning og formidling av håndverkstradisjonen
Fullt ut baserer virksomheten på salg av produktene sine

For mer informasjon om Économusée se:

www.economusee.no eller www.economusees.com